Very Impressionant Ploegske


  Home   

   Doodle   

Ledenlijst

Foto's

Statuten

VLM Site


Statuten

1. Oprichting van "Very Impressionant ploegske" in 1995 door enkele volleyballiefhebbers.

2. Het doel van de club is om volleybal te kunnen spelen in een toffe omgeving met aangename medespelers op een aanvaardbaar niveau

3. Elke speler geeft elke wedstrijd het beste van zichzelf en probeert zo veel mogelijk bij de wedstrijden aanwezig te zijn om de goede ploeggeest  te behouden

4. De elektronische aanwezigheidskalender moet door elke speler zelf ingevuld worden. Bij wijziging van de beschikbaarheid moet deze ten allen tijde ge-update worden zodat iedereen een duidelijk overzicht van de aanwezigheden kan hebben.

5. Het volleybalverbond VLM vraagt een jaarlijkse toekenning van punten voor de fairplay van de ploegen uit de reeks waarin gespeeld werd. Deze punten worden na overleg toegekend op het einde van het seizoen

6. Jaarlijks wordt

6.1 er een ledenvergadering georganiseerd waarop alle aangesloten leden en de voorzitter worden uitgenodigd (en eventueel kandidaat leden)

6.2 er getracht om enkele activiteiten te organiseren zodat het familiale karakter van de ploeg in ere gehouden wordt

7. Alle opgelegde taken, zoals overeengekomen tijdens de jaarlijkse ledenvergadering, worden door elkeen uitgevoerd zoals het een goede huisvader betaamt.

8. Het te betalen lidgeld voor het volgende volleybalseizoen wordt vastgelegd op de jaarlijkse vergadering. Dit bedrag dient uiterlijk op 30 september betaald te worden op het rekeningnummer van de club

9. Bij elke wedstrijd

9.1 zorgen de spelers dat ze uiterlijk 25 minuten voor de wedstrijd aanwezig zijn in de zaal.

9.2 moet elke speler uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de wedstrijd zich "speelklaar" op het terrein bevinden

10 Bij elke thuiswedstrijd

10.1 zorgen de spelers mee voor het opzetten van het terrein en de andere noodzakelijke benodigdheden

10.2 helpt men bij het opruimen van de zaal na de wedstrijd

11. De uitrusting van de club wordt ter beschikking gesteld van elke speler. Hij of zij houdt deze in goede staat en bezorgt ze opnieuw aan de club wanneer hij deze verlaat.